Ubezpieczenie do licencji

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla przewoźników drogowych/przedsiebiorców którzy ubiegają się o wydanie zezwolenia/licencji lub dodatkowego wypisu z licencji – dla udokumentowania posiadania minimalnej zdolności finansowej.

  • Szybkość zakupu – zakup polisy wciągu godziny, bez wychodzenia z domu;
  • Minimum formalności – prosty wniosek bez potrzeby podawania numerów rejestracyjnych pojazdów;
  • Praktyczne rozwiązanie – podwyższenie sumy ubezpieczeniowej w związku z nabyciem kolejnego pojazdu następuje w drodze aneksu;
  • Najniższa cena – cena jest dostosowana do warunków i czasu trwania polisy.

Licencja na transport
Od 04 grudnia 2011 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1071/2009 z dnia 21 października 2006 wprowadzające ujednolicone zasady dostępu do zawodu dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
Rozporządzenie wprowadza obowiązek udokumentowania sytuacji finansowej przez przedsiębiorcę wykonującego transport drogowy w postaci, m.in. ubezpieczenia na pierwszy pojazd w kwocie 9000 EUR i każdy następny w kwocie 5000 EUR.
Od 21 maja 2022 r. obowiązek posiadania licencji na transport obejmuje pojazdy od 2,5 do 3.5t. w transporcie towarowym. Wymagane zabezpieczenie na pierwszy pojazd wynosi 1 800 EUR i 900 EUR na każdy kolejny. 

Ubezpieczyciel

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (S.A.) z siedzibą w Budapeszcie, zarejestrowany przez Sąd Rejestrowy m.st. Budapeszt pod numerem 01-10-04136, działający w Polsce przez Oddział z siedzibą w Chorzowie.

Przedmiot Ubezpieczenia
Ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia, pokryje za Ubezpieczonego jego zobowiązania lub zaspokoi wysunięte wobec niego roszczenia finansowe, zgodnie z wymogami art.7 pkt.1 i n. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)1071/2009 z dnia 21 października 2009 i do wysokości kwot wymienionych w pkt.1 tego artykułu, przy czym ubezpieczający jest zobowiązany przy wypełnianiu wniosku, podać dokładne dane firmy oraz liczbę pojazdów, którymi wykonuje działalność gospodarczą.

Jak uzyskać polisę?
1. Pobierz formularz wniosku:

2. Wypełnij zgodnie ze stanem faktycznym;
3. Wypełniony formularz prześlij na adres e-mail:
ubezpieczenia@stowarzyszenie.szn.pl
lub dostarcz do:
Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych
ul. Południowa 15, 71-001 Szczecin

tel/fax. 91 482 23 31, 91 482 21 03, 601 412 780, 603 066 655

Przewiń do góry