Nord Partner

Firma Nord Partner Sp. z o.o. jest jednym z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych i współpracuje z Zachodniopomorskim Stowarzyszeniem Przewoźników Drogowych w Szczecinie od ponad 20 lat! W celu jak najlepszej obsługi Członków Stowarzyszenia Nord Partner powołał Oddział w Szczecinie, w którym zatrudnieni są doświadczeni i wyszkoleni pracownicy w zakresie ubezpieczenia branży transportowej.

Przy naszym udziale członkowie ZSPD mogą zawierać wszelkiego rodzaju korzystne cenowo ubezpieczenia m. in. :

 • komunikacyjne,
 • odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i/lub spedytora z włączeniem transportów kabotażowych,
 • cargo
 • mienia (także prywatnego),
 • kosztów leczenia w Polsce i za granicą.

W ramach świadczonego, bezpłatnego serwisu:

 • badamy cały rynek ubezpieczeniowy w poszukiwaniu najlepszych ubezpieczeń,
 • przeprowadzamy proces likwidacji szkód – od momentu zgłoszenia – do wypłaty odszkodowania,
 • wdrażamy procedury pozwalające zmniejszyć szkodlwość,
 • pomagamy w dochodzeniu roszczeń oraz zobowiązań regresowych,

Za naszym pośrednictwem mogą Państwo zawrzeć dopasowane do potrzeb następujące ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej krajowego przewoźnika drogowego,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej międzynarodowego przewoźnika drogowego,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora,
 • ubezpieczenia kabotażowe.

Wynegocjowaliśmy specjalnie dla wszystkich firm zrzeszonych w ZSPD umowy gwarantujące zarówno niskie ceny w/w ubezpieczeń jak i zakres odpowiadający Państwa oczekiwaniom. W ramach stworzonych produktów możliwy jest wybór różnych wariantów ubezpieczenia oraz różnych sum gwarancyjnych dostosowanych np. do wymogów kontraktowych. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu firm przewozowych dotyczących ubezpieczenia OC w trakcie wykonywania kabotażu na terenie państw UE (w tym Niemiec), wynegocjowaliśmy preferencyjne pakiety umów ubezpieczeń obejmujące swym zakresem pełne spektrum wymaganej od przewoźnika ochrony ubezpieczeniowej potwierdzonej certyfikatami honorowanymi na terenie wszystkich państw członkowskich UE. Zgodnie z indywidualnymi potrzebami przewoźników oferujemy analizę rynku ubezpieczeniowego w celu uzyskania niestandardowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb. Zapewniamy dostęp do najtańszych ubezpieczeń oferowanych aktualnie na rynku. W krótkim czasie od złożenia zapytania zostaną Państwu przedstawione dane odnośnie cen i zakresu ubezpieczenia oferowanych przez kilka uzgodnionych z Państwem towarzystw ubezpieczeniowych. Dla każdego z Was może zostać indywidualnie wynegocjowana roczna umowa generalna gwarantująca utrzymanie niskich stawek ubezpieczeniowych oraz włączenie wielu zapisów i klauzul polepszających pozycję Ubezpieczonego w stosunku do ubezpieczyciela. Oprócz ubezpieczeń komunikacyjnych mogą Państwo liczyć na pomoc w dziedzinie ubezpieczeń mienia, sprzętu elektronicznego, cargo, gwarancji finansowych i wielu innych. Likwidacja szkód.

W ramach świadczonego przez brokera serwisu możecie Państwo liczyć m. in. na:

 • asystę w trakcie oględzin szkód i pomoc w ich zgłaszaniu,
 • sprawdzanie kwot wypłacanych odszkodowań i zasadności kosztorysów,
 • utrzymanie ustawowych terminów wypłaty odszkodowań,
 • pozostałą pomoc w zlikwidowaniu szkody i uzyskaniu od ubezpieczyciela należnego odszkodowania,
 • odwołania od negatywnych decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania,
 • przedstawianie danych o dotychczasowej szkodowości.

 Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo:
w Oddziale w Szczecinie tel. +48 91 482 17 41; e-mail: szczecin@np.com

Przewiń do góry