Brexit: Jak się przygotować – konferencja Ambasady Wielkiej Brytanii

15 października w Warszawie odbyła się konferencja w sprawie Brexitu, zorganizowana przez Ambasadę Wlk. Brytanii.

Konferencja stanowiła kolejną okazję do spotkania z przedstawicielami rządu brytyjskiego i rozmów z urzędnikami pracującymi nad kluczowymi kwestiami związanymi z handlem z Wlk. Brytanią.

Na konferencji poinformowano, że mimo wyznaczonej daty 31 października negocjacje wciąż trwają, więc wiele może się jeszcze wydarzyć. Administracja deklaruje, że jest gotowa na każdy scenariusz. Przedstawiciele  brytyjskiej administracji celnej informują o przyjętych środkach mających na celu zachowanie płynności ruchu na granicach i jednocześnie wypełnienie zobowiązań wynikających z przepisów celnych. Działania zakładają maksymalne uproszczenia, jednak sytuacja prawna wymusza wprowadzenie odpraw celnych. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja w imieniu brytyjskiego Ministerstwa Transportu. Zgodnie z nią, w najbliższym okresie  wykonywanie przewozów do/z Wielkiej Brytanii będzie zapewnione na dotychczasowych zasadach. Nie jest planowane w bliskiej perspektywie wprowadzenie dla polskich przewoźników wymogu posiadania zezwoleń drogowych.

Odrębną częścią konferencji była sesja poświęcona bezpieczeństwu na granicach. Przedstawiciel brytyjskiej Border Force Andy Coram informował, że mimo Brexitu, przewoźnicy i kierowcy będą musieli w dalszym ciągu wypełniać obowiązki związane z zabezpieczeniem pojazdów. Tym bardziej, że na granicach mogą pojawić się przejściowe utrudnienia. Przepisy brytyjskie nie będą zmieniane w tym zakresie, dlatego służbom bardzo zależy, aby dotrzeć do jak najszerszego grona kierowców i przewoźników.

Drugą część konferencji poświęcono szczegółom procedur celnych, które będą obowiązywały na nowo powstałej granicy celnej pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Wymiana towarowa z Wielką Brytanią po bezumownym Brexicie będzie możliwa wyłącznie z zastosowaniem jednej z procedur celnych, tj. TIR lub WPT. Przy przekraczaniu granicy proces ten oparty będzie na zasadzie wyprzedzającego przygotowania formalności i dokumentów.

Przewoźnicy, operatorzy będą zobowiązani do skompletowania i przygotowania wszystkich dokumentów najpóźniej 1 godzinę przed przyjazdem na granicę. W celu uproszczenia, ułatwienia i przyspieszenia kontroli dokumentów graniczne kraje unijne: Francja,  Belgia i Holandia, jak również Wielka Brytania udostępniają aplikacje, które pozwalają na scalenie zgłoszenia celnego wraz z  towarzyszącymi dokumentami (np. świadectwa fitosanitarne, weterynaryjne) pod jeden kod kreskowy.

Przed wjazdem pojazdu drogowego na terminal w porcie lub do tunelu będzie przeprowadzana wstępna weryfikacja dokumentów. Transporty, które nie będą miały kompletnych i poprawnych dokumentów, nie będą wpuszczane na terminal.
Na terminalu (zarówno po stronie francuskiej przy eksporcie z UE, jak i brytyjskiej przy eksporcie z Anglii) nastąpi automatyczne sczytanie i scalenie kodu kreskowego (pod którym spakowane są wszystkie elektroniczne dokumenty) z numerem rejestracyjnym pojazdu.

Podczas przejazdu kierowca zostanie powiadomiony, czy po zjeździe z promu i po wyjeździe z tunelu ma się kierować na przejście zielone i bez problemów kontynuować podróż, czy na przejście pomarańczowe – do dalszej kontroli. Przewoźnicy, którzy będą korzystali z karnetów TIR, będą zawsze kierowani na linię pomarańczową w celu dokonania formalności w urzędzie celnym.

Koniecznym będzie posiadanie numeru EORI do wymiany towarowej do/z Wielkiej Brytanii oraz w przypadku ubiegania się o pozwolenie na stosowanie uproszczonych procedur celnych.
Przewoźnicy/firmy transportowe/ich przedstawiciele – w celu przedłożenia deklaracji skróconych wwozu muszą posiadać brytyjski numer EORI.

Wszyscy przewoźnicy korzystający z procedury TIR posiadają już unijny numer EORI. Brytyjski numer EORI będzie potrzebny przewoźnikom, którzy będą korzystać z tej procedury tranzytu przy wwozie i wywozie towarów do/z Wielkiej Brytanii.
Podczas korzystania z procedury T, brytyjski numer EORI musi posiadać gwarant, który wystawia przewoźnikowi dokument T1/T2. Brytyjski numer EORI, jak i informacje na ten temat można uzyskać pod adresem: https://www.gov.uk/eori

Brytyjskie władze celne zapewniają, że urzędy celne są przygotowane do wypełnienia wszystkich formalności związanych zarówno z procedurą WPT, jak i z karnetem TIR.

źródło: www.zmpd.pl

Przewiń do góry