Licencje dla pojazdów o DMC 2,5t-3,5t w przewozach na potrzeby własne nie są wymagane!

O udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej muszą ubiegać się jedynie przedsiębiorcy (pojazdy o DMC 2,5-3,5t), którzy świadczą usługi międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy pojazdami o DMC 2,5 – 3,5 tony.

Jeżeli przedsiębiorca wykonuje transport pomocniczo w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej, wówczas mamy do czynienia z przewozem na potrzeby własne i mimo zmian po 21 maja 2022 roku nie musi ubiegać się o ww. dokumenty.

Aby międzynarodowy przewóz rzeczy nie był uznany za zarobkowy, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników,
b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami samochodowymi,
c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a także przewóz pracowników i ich rodzin,
d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych.

Przewiń do góry