Nowe zasady dotyczące opon zimowych w Norwegii

Od sezonu zimowego 15.11.2020 – 31.03.2021 obowiązują nowe zasady dotyczące stosowania opon zimowych w ciężkich pojazdach, poruszających się po drogach
w Norwegii.

Pojazdy o masie powyżej 3,5t muszą mieć opony zimowe 3PMSF (trzy sztyty górskie z płatkiem sniegu) na osiach napędowych i przednich osiach kierowanych. Na pozostałych osiach można zastosować opony typu M+S (błoto i śnieg) lub również 3PMSF.

Jeżeli opony M+S zostały wyprodukowane pomiędzy 40 tygodniem 2017 r. a 40 tygodniem 2019 r. włącznie to można je zastosować na osiach napędowych i przednich kierowanych

Co definiuje oponę zimową?
Opona zimowa to opona oznaczona przez producenta lub przedsiębiorstwo zajmujące się bieżnikowaniem napisem „Błoto i śnieg” (opisywane jako M + S, MS, M&S, MS) lub „Płatek śniegu z trzech szczytów górskich” (symbol 3 PMSF/Alpine). Opony zimowe mogą być z kolcami lub bez.

Jeśli opony zimowe o odpowiednich wymiarach dla danego typu pojazdu nie są produkowane lub są trudne do zdobycia, przewoźnik może złożyć wniosek o zwolnienie z wymogu dotyczącego opon zimowych do Norwegian Public Roads Administration (NPRA), Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål 2605 Lillehammer lub drogą mailową: firmapost@vegvesen.no
 
Używanie opon zimowych poza obowiązkowym okresem
Pojazd musi być wyposażony w opony zimowe (z kolcami lub bez), łańcuchy lub podobne, również poza okresami wymienionymi powyżej, jeśli jest to konieczne w celu zapewnienia wystarczającej przyczepności pojazdu do drogi. Jeśli na drogach można spodziewać się śniegu lub lodu, pojazd musi mieć łańcuchy niezależnie od pory roku.

atu, w poważnych przypadkach niedotrzymania warunku zachowania przyczepności pojazdu poruszającego się po drodze, kierowca może zostać zgłoszony na policję. Zawiadomienie o zakazie poruszania się może zostać wydane w przypadku niewystarczającej przyczepności pojazdu niezależnie od tego, czy kierowca zostanie ukarany grzywną, czy też zgłoszony na policję.

Jaka głębokość bieżnika jest wymagana i kiedy?
Wymagana głębokość bieżnika to co najmniej 5 mm na oponach pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie powyżej 3 500 kg (zarówno pojazdy silnikowe, jak i ich przyczepy) między 1 listopada a pierwszą niedzielą po Poniedziałku Wielkanocnym. W Nordland i Troms og Finnmark między 16 października a 30 kwietnia wymagana jest głębokość bieżnika co najmniej 5 mm.

Poza tymi okresami opony muszą mieć bieżnik o głębokości co najmniej 1,6 mm.
 
Więcej informacji o obowiązkowym wyposażeniu pojazdów ciężarowych znajduje się na stronie Norweskiej Administracji Drogowej: www.vegvesen.no
Informacje ze wszystkich krajów znajdują się na stronie Continental.

Źródło: ZMPD

Przewiń do góry