Pakiet mobilności – zaproponowane zmiany przewoźnikom drogowym

Jeszcze nic nie jest przesądzone ale pakiet mobilności zostaje przyjęty przez Parlament Europejski. Obecnie jego stanowisko zostanie przekazane do Rady Unii Europejskiej. Jeżeli Rada zaakceptuje sugerowane modyfikacje, wówczas zostanie opublikowany terminarz wprowadzenia ich w życie. Najważniejsze zaproponowane zmiany:

  1. Skrócenie kabotażu

Zostanie wprowadzone wykonywanie kabotażu do jedynie 3 dni, przy kolejnej operacji w tym samym kraju dopiero po 60 godzinach i do czasu wykonania nowego przewozu międzynarodowego z państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę.

  1. Zjazd do kraju

W obowiązku Przewoźnika będzie takie zaplanowanie trasy, aby kierowca mógł wrócić do domu przynajmniej raz na cztery tygodnie.

  1. Delegowanie kierowców oraz ilości załadunków i rozładunków

Z obowiązków związanych z delegowaniem kierowców wyłączony został tranzyt i operacje bilateralne – z kraju, w którym mieści się siedziba firmy, do innego państwa oraz przewóz powrotny. Przy czym w drodze do kraju docelowego i w trasie powrotnej ma być dozwolony dodatkowy załadunek lub rozładunek w innych państwach na trasie przejazdu, bez podlegania zasadom delegowania. Możliwe jest także inne rozwiązanie, czyli dwa załadunki lub rozładunki w drodze powrotnej, jeżeli nie miał miejsca załadunek lub rozładunek w trakcie podróży z Polski.

 

źródło: www.install.pl, opracowanie własne.

 

Przewiń do góry