Polska – ruszyła rejestracja w systemie e-TOLL

System e-TOLL to rozwiązanie, oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego, które zastąpi dotychczasowy system viaTOLL (zwrot OBU do 30.09.2021 r.). Służyć będzie do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zarządzanych przez GDDKiA. System będzie nadzorowany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Kto będzie zobowiązany do korzystania z systemu e-TOLL?
Do korzystania z systemu e-TOLL zobowiązany będzie użytkownik pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także użytkownik autobusu niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej, który porusza się po sieci dróg płatnych. Wśród pojazdów tych mogą się znaleźć samochody osobowe ciągnące przyczepę, jeśli łączna dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu przekracza 3,5 tony. Przepisy nie dotyczą ciągników rolniczych. 

Dla użytkowników zaplanowano okres przejściowy, w którym będą równolegle działać oba systemy. Data wygaszenia sytemu viaTOLL, zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy o drogach publicznych to 1 lipca 2021 r. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 1073) funkcjonowanie systemu viaTOLL ma zostać wydłużone do 30.09.2021 r. Czas trwania okresu przejściowego będzie zależny od daty wejścia w życie nowelizowanych przepisów.

Rejestracja i wszystkie informacje na www.etoll.gov.pl/ciezarowe/

Źródło: gov.pl

Przewiń do góry