Szkolenie okresowe

Cena szkolenia: 500 zł brutto

Termin szkolenia: codziennie otwarcie kursu od poniedziałku do piątku (soboty i niedziele po uzgodnieniu).

Osoby posiadające prawo jazdy:
a) kategorii D1, D1+E, D, D+ E,
b) kategorii C1, C1+E, C, C+E, 
muszą co 5 lat odbywać szkolenie okresowe (35 godzin).

Skorzystaj ze szkolenia e-learningowego pod nadzorem trenera oraz zajęć prowadzonych w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i internetu (1 moduł/7 godzin).

Od 6 kwietnia 2022 r. kierowca/osoba zamierzająca wykonywać lub wykonująca przewóz drogowy na stanowisku kierowcy zawodowego, aby rozpocząć szkolenie musi:
– uzyskać orzeczenie lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
– uzyskać z właściwego terytorialnie (miejsca zamieszkania kierowcy) Wydziału Komunikacji profil kierowcy zawodowego (PKZ). Z numerem PKZ zgłasza się do ośrodka szkoleń.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis (kod 95) do prawa jazdy. W przypadku odnowienia uprawnień przed upływem kolejnych pięciu lat.

Brak aktualnego wpisu (kod 95) sankcjonowany jest karą pieniężną w wysokości 800 zł.  Kara nakładana jest na kierowcę realizującego przewóz drogowy.

Prosimy o kontakt tel. 91 482-23-31, 91 482-21-03, 601 412 780, 603 066 655, 601 412 614
e-mail: szkolenia@stowarzyszenie.szn.pl

информация

Автошкола обучает на код 95 на русском языке.

Категория „С” до 10.09.2009 г. – цена 500 злотых

Добейся кода 95 профессионального водителя и работай водителем в Евросоюзе.

Przewiń do góry