Szkolenie okresowe

Cena szkolenia: 350 zł brutto

W cenie szkolenia podręcznik i pomocna ulotka z czasu pracy kierowców.
Zapewniamy: materiały i pomoce dydaktyczne, catering.

Termin szkolenia: codziennie otwarcie kursu od poniedziałku do piątku (soboty i niedziele po uzgodnieniu).

Osoby posiadające prawo jazdy:
a) kategorii D1, D1+E, D, D+ E,
b) kategorii C1, C1+E, C, C+E, 
muszą co 5 lat odbywać szkolenie okresowe.

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis (kod 95) do prawa jazdy. W przypadku odnowienia uprawnień przed upływem kolejnych pięciu lat.

Kierowcy, obowiązani są przed ukończeniem kolejnego szkolenia okresowego przed upływem 5 lat wykonać badania lekarskie i psychologiczne. W związku z powyższym konieczna będzie ponowna wymiana prawa jazdy.

Brak aktualnego wpisu (kod 95) sankcjonowany jest karą pieniężną w wysokości 800 zł  Kara nakładana jest na kierowcę realizującego przewóz drogowy.

Prosimy o kontakt tel. 91 482-23-31, 91 482-21-03, 601 412 780, 603 066 655, 601 412 614
e-mail: szkolenia@stowarzyszenie.szn.pl

информация

Автошкола обучает на код 95 на русском языке.

Категория „С” до 10.09.2009 г. – цена 350 злотых

Психологические обследования — цена 150 злотых

Терапевт = 150 злотых

Добейся кода 95 профессионального водителя и работай водителем в Евросоюзе.

Przewiń do góry